Thủ tục xin phép xây dựng nhà ở kết hợp cho thuê trọ

xây dựng nhà ở

1. Xin cấp phép xây dựng nhà ở kết hợp cho thuê trọ

 

Xây dựng nhà ở kết hợp với cho thuê trọ (xây nhà với mục đích để ở, nếu không ở hết sẽ cho thuê). Do đó, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng là đối với nhà ở riêng lẻ.

 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm: (Khoản 1 Điều 95 Luật Xây dựng năm 2014)

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

+ Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng;

+ Đối với công trình xây dựng nhà ở có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

 

2. Xin giấy phép kinh doanh?

 

Trong trường hợp này, bạn kinh doanh ngành nghề cho thuê nhà trọ cụ thể là ngành nghề cho thuê lưu trú đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trước khi xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, gia đình bạn sẽ đăng ký thanh lập hộ kinh doanh cá thể trước theo quy định tại điều 71 nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể bao gồm:

 

“Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

 

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

 

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

 

b) Ngành, nghề kinh doanh;

 

c) Số vốn kinh doanh;

 

d) Số lao động;

 

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

 

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

 

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

 

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;

 

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

 

3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo”.

 

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xong, gia đình bạn sẽ thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

 

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

 

Theo điểm d, khoản 1, điều 1 Nghị định 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì ngành nghề Cho thuê lưu trú; cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó bạn cần phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo Điều 5 của Nghị định. Theo đó hồ sơ gồm có:

 

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

 

+  Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ hộ gia đình kinh doanh chưa được ,  cấp giấy chứng nhận này);

 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

 

+  Bản khai lý lịch của những người quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *