Thuế xây dựng nhà ở? Các loại thuế phải nộp khi xây nhà

Thuế xây dựng nhà ở

Ngày nay dân số nước ta ngày càng tăng và có số dân là 90 triệu dân kéo các vấn đề về kinh tế, văn hóa xã hội và trong đó thì nhu cầu nhà ở ngày càng tăng. Mọi người ai cũng muốn sở hữu cho mình một căn hộ để an cư lạc nghiệp nhưng điều mọi người đều băn khoăn nhất khi xây nhà ở thì có phải nộp thuế hay không? Các loại thuế xây dựng nhà ở phải nộp bao gồm những loại nào? ai là những đối tượng phải nộp theo các quy định của pháp luật.

Hiện nay, thuế là một trong nguồn thu nhập của ngân sách và nó vừa là quyền và nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức đóng góp để phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thuế xây dựng nhà ở
Thuế xây dựng nhà ở

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi năm 2013 và Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013 và năm 2016 khi các cá nhân tổ chức có hoạt động xây dựng nhà thuộc các đối tượng phải thực hiện kê khai, đăng ký, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, hộ gia đình tự mua vật liệu xây dựng và thuê nhân công lẻ thì chủ đầu tư là người nộp thuế thay những nhân công đó vì những nhân công xây dựng đó là đối tượng chịu thuế theo quy định và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh trong hoạt động xây dựng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi thực hiện việc xây dựng các công trình, nhưng thực trạng hiện nay thì có nhiều các nhà thầu xây dựng khi nhận thầu xây dựng như là xây nhà ở riêng lẻ của những người dân thì không thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định.

Do đó, đối với tổ chức doanh nghiệp thì khi xây dựng nhà ở thì sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, còn đối với đối cá nhân, hộ gia đình thì sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng như sau:

Thuế xây dựng nhà ở đối với doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật thì hiện nay thuế thu nhập doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường trong đó thì các nhà đầu tư sinh lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời họ cũng những người nộp loại thuế này vì loại thuế này là một những trong loại thuế trực thu khi các doanh nghiệp phải nộp như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần… được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế khi sản xuất kinh doanh hàng hóa, cung ứng dich vụ thu được khi kinh doanh.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các tổ chức doanh nghiệp = các thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp – các khoản thu nhập mà các doanh nghiệp được miễn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013 x thuế suất 25% trừ các trường hợp mà pháp luật quy định ưu đãi về thuế suất và đối với các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.

Thuế xây dựng nhà ở đối với cá nhân

Hiện nay, thuế thu nhập cá nhân là các khoản tiền mà những người phát sinh thu nhập phải trích một phần tiền vào ngân sách nhà nước vì thuế thu nhập cá nhân cũng là một trong những loại thuế trực thu thu trực tiếp của người nộp thuế

Khi các hộ gia đình, cá nhân xây nhà ở riêng lẻ tự mua vât liệu xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ không có hợp đồng khi xảy nhà hoặc có thuê có công ty, tổ chức xây dựng nhưng không chứng minh được và không có bất cứ được giấy tờ tài liệu nào về việc đã thuê thầu xây dựng thì trường hợp này người nộp thuế là cá nhân, hộ gia đình xây nhà phải nộp thuế thay cho công nhân xây dựng nhà theo từng lần phát sinh khi xây dựng nhà ở.

Số thuế thu nhập cá nhân mà các cá nhân, hộ gia đình khi xây dựng nhà ở =  Doanh thu tính thuế của các giá trị của các công trình xây dựng nhà ở hoặc khối lượng của công trình xây dựng được nghiệm thu, khối lượng bàn giao công trình, hạng mục các công trình hoàn thành trong năm dương lịch không bao gồm doanh thu tính thuế của giá trị nguyên vật liệu xây dựng x tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2% đối với các cá nhân nộp thuế từng lần phát sinh cũng áp dụng  tương tự như đối với các cá nhân nộp thuế khoán.

Đối với thuế giá trị gia tăng phải nộp khi xây dựng nhà ở 

Ngoài loại thuế trực thu thì hiện nay còn có thêm loại thuế gián thu trong đó thì thuế giá trị gia tăng là một trong những loại thuế đó đánh vào trực tiếp vào giá bán của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp các mặt hàng đó thay cho những người tiêu dùng các sản phẩm để nộp vào ngân sách nhà nước, góp phần bảo đảm nguồn thu nhập cho ngân sách nhà nước nhằm phát triển kinh tế quốc gia, củng cố nền an ninh quốc phòng của đất nước.

Khi xây dựng nhà ở tư nhân thì khi các chủ thầu nhận thi công công trình xây dựng phải ký hợp đồng xây dựng với chủ nhà và thỏa thuận về việc nộp thuế vào ngân sách nhà nước, tức là theo như quy định trên thì nếu nhà thầu nhận khoán gọn công trình thì họ sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình khi xây dựng nhà ở cho chủ nhà.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC cách xác định số thuế phải nộp như sau:

Căn cứ tính thuế GTGT mà chủ đầu tư phải nộp khi xây dựng nhà ở = doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là các khoản x tỷ lệ thuế giá trị gia tăng.

Đối với giá tính thuế các hoạt động xây dựng cho các phần công việc bàn giao đã thực hiện hoặc khi tính giá tính thuế cho các hạng mục công trình và các phần công việc đã thực hiện khi chưa tính phần chưa có thuế giá trị gia tăng. Còn đối với các công trình xây dựng không bao thầu vật liệu xây dựng thì khi tính thuế giá trị gia tăng sẽ không bao gồm các giá trị của các nguyên vật liệu xây dựng này.

Trong đó đổi với trường hợp tỷ lệ thuế giá trị gia tăng với các dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên liệu là 2% thuế suất.

Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà chủ thầu phải chịu khi xây dựng nhà ở thông thường là 10 %

Còn doanh thu tính giá trị gia tăng là các doanh thu theo quy định của pháp luật phải thuộc diện chịu thuế của toàn bộ các số tiền thu được khi bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế khi các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động kinh doanh các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nộp thuế theo pháp thuế khoán mà có các cá nhân có sử dụng hóa đơn bán lẻ của chi cục thuế thì các doanh thu khoán và phần ghi trên hóa đơn, chứng từ.

Nếu các cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế không thể tự mình xác định được doanh thu khi tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khoán hoặc việc các cá nhân xác định doanh thu tính thuế thấp hơn không còn phù hợp với thực tế khi tính thuế thì cơ quan thuế có quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán khi tính thuế giá trị gia tăng tại thời điểm tính thuế theo quy định của pháp luật.

Tất cả các quy định trên đây là các loại thuế xây dựng nhà ở của các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo nguồn thu nhập của ngân sách nhà nước vừa là nghĩa vụ các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *