Nhân Công Lắp Đặt - Xây Dựng

Nhân Công Đục Tường Đi Ống Âm Tường – md

55.000

Nhân Công Lắp Đặt - Xây Dựng

Nhân Công Lắp Đặt Cửa Gỗ – bộ

450.000

Nhân Công Lắp Đặt - Xây Dựng

Nhân Công Lắp Máy Lanh 1/1.5 HP – bộ

440.000

Nhân Công Lắp Đặt - Xây Dựng

Nhân Công Thạch Cao – m2

40.000

Nhân Công Lắp Đặt - Xây Dựng

Nhân Công Xây Dựng Phần Thô – m2

1.450.000