Sàn EuroSmart

109 lượt xem

0

Sàn Euromart được phát triển dựa trên hệ khung dầm bẹt, từ đó tăng độ cứng và giảm nứt cho kết cấu.