Sàn Phẳng Không Dầm

Hệ sàn phẳng không dầm được tạo thành bởi các hệ dầm chữ I trực giao tạo ra một sự làm việc rất rõ ràng giữa lớp trên và lớp dưới.